Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Σεμινάριο 2ου Κύκλου από το Σύλλογο Ελλήνων Ενηλίκων Αυτιστικών

Αναδημοσίευση ανακοίνωσης Συλλόγου Ελλήνων Ενηλίκων Αυτιστικών, Asperger και ΥΛΑ

Αγαπητοί φίλοι,

Το βασικό σεμινάριο "Κατανόηση του Αυτιστικού Τρόπου Σκέψης" πραγματοποιείται ως μιά ημερίδα από τις 10.30πμ - 6.30μμ, στην Αθήνα, και θα επαναληφθεί ξανά:
** Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012 **

Το σεμινάριο 2ου κύκλου "Αυτισμός:
Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση" πραγματοποιήται και αυτό ως μιά ημερίδα από τις 10.30πμ - 6.30μμ, στην Αθήνα, και θα ξεκινήσει από:
** Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 **

Σε τι θα σας βοηθήσει το βασικό σεμινάριο;
Το σεμινάριο αυτό έχει οργανωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να δώσει την δυνατότητα σε γονείς και επαγγελματίες/ειδικούς, αλλά και κάποιον που δεν έχει καμία απολύτως γνώση του Αυτισμού, να κατανοήσει σε πλάτος και βάθος πως και κυρίως γιατί οι αυτιστικοί (είτε είναι παιδιά, έφηβοι ή ενήλικες) σκέφτονται και λειτουργούν με έναν τρόπο άκρως διαφορετικό απο τους νευροτυπικούς.
(Σημείωση: Νευροτυπικός είναι ένας μη αυτιστικός. Ο όρος αυτός τέθηκε απο τους ίδιους τους αυτιστικούς και προέρχεται απο το "νευρολογικά τυπικός" εις αντίθεση με το "νευρολογικά άτυπος" που θεωρήται πως είναι ένας αυτιστικός)

Σε τι θα σας βοηθήσει το σεμινάριο του 2ου κύκλου;
Το σεμινάριο αυτό έχει οργανωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να δώσει την δυνατότητα σε γονείς και επαγγελματίες/ειδικούς, αλλά και κάποιον που έχει παρακοουθήσει το βασικό σεμινάριο, να μάθει τρόπους βελτίωσης της σχέσης και αλληλεπίδρασης του αυτιστικού (είτε είναι παιδί, έφηβος ή ενήλικας) με το περιβάλλον του (γονείς και οικογένεια κυρίως) και να κατανήσει σε βάθος πως συμβάλουν σ' αυτή την σχέση τα θέματα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και της Επικοινωνίας.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: