Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Φτιάξτε τις δικές σας κοινωνικές ιστορίες!

Οι «Κοινωνικές Ιστορίες» αναπτύχθηκαν από την Carol Gray (1993) με στόχο να υποστηριχθούν τα άτομα με αυτισμό ώστε να μπορούν να «διαβάζουν» και να κατανοούν τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις.
Οι κοινωνικές ιστορίες είναι περισσότερο κατάλληλες για υψηλά λειτουργικά άτομα με αυτισμό, μαθησιακές δυσκολίες και σύνδρομο Asperger. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν τους παρακάτω στόχους: α) να περιγράψουν μία κατάσταση παρέχοντας ταυτόχρονα σαφείς ενδείξεις για τη συμπεριφορά και την αντίδραση που πρέπει να εκδηλώσει το παιδί με έναν τρόπο που δεν είναι καθόλου απειλητικός, β) να προσωποποιήσουν και να εξατομικεύσουν τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, γ) να διδάξουν στο παιδί προσαρμοστικές ρουτίνες και να το υποστηρίξουν προκειμένου να κατορθώσει να μεταβάλλει ορισμένες συμπεριφορές, δ) να διδάξουν τις κατάλληλες συμπεριφορές σε ένα ρεαλιστικό κοινωνικό πλαίσιο για να μπορέσουν να τις γενικεύσουν ευκολότερα και ε) να αντιμετωπίσουν ένα εύρος προβληματικών συμπεριφορών, όπως η επιθετικότητα, η εμμονή σε κάποιες ρουτίνες, το άγχος και ο φόβος. Ο Tony Attwood αναφέρει ότι οι κοινωνικές ιστορίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο να καταφέρει το παιδί με αυτισμό να κατανοήσει πώς πρέπει να αντιδράσει σε συγκεκριμένες καταστάσεις και να εντοπίσει τις πράξεις που πρέπει να αποφεύγει.
Στοχοθεσία κοινωνικών ιστοριών:
- Παροχή κοινωνικών πληροφοριών που είναι σαφείς και ακριβείς
- Διαμόρφωση μιας ρουτίνας συμπεριφορών (κανόνες)
- Τήρηση της προβλεψιμότητας των κοινωνικών καταστάσεων
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών ιστοριών είναι η οπτικοποίηση του διδακτικού υλικού, η εξατομίκευση, τα προσωπικά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις (ως κίνητρα), καθώς και η χρήση της οπτικής γωνίας του παιδιού με αυτισμό, μαθησιακές δυσκολίες ή σύνδρομο Asperger.
Ένα site όπου μπορεί κανείς να δημιουργήσει τέτοιες ιστορίες, καθώς και άλλα οπτικά βοηθήματα για τους μαθητές είναι το Triple Stories. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό, αν και η συνδρομή είναι ακριβή.

Ένα άλλο site που προσωπικά χρησιμοποιώ και αγαπώ πολύ εδώ και καιρό είναι το Storybird. Στο Storybird μπορείς να φτιάξεις τις δικές σου ιστορίες, να διαβάσεις ιστορίες άλλων (στα Αγγλικά), να εμπνευστείς, να ξεφυλλίσεις σελίδες με υπέροχα σκίτσα ή πίνακες ιδιαίτερων καλλιτεχνών, καθώς και να χρησιμοποιήσεις τις ζωγραφιές αυτές στις δικές σου ιστορίες!


Δεν υπάρχουν σχόλια: