Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών


Η αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι διαδικασίες πολυσύνθετες και πολύπλευρες. Ουσιαστικά, ορίζονται ως η συστηματική διαδικασία συλλογής δεδομένων που επιτρέπουν τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο της σχολικής τάξης αυτές οι εκπαιδευτικές αποφάσεις είναι δυνατόν να αφορούν την εκπόνηση του ατομικού διδακτικού σχεδίου για το μαθητή και τον έλεγχο της προόδου του.

Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι ακριβείς αιτίες των συμπτωμάτων, προκειμένου, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα, να πραγματοποιηθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού.

Για τη διάγνωση και αξιολόγηση των δυσκολιών ως προϋπόθεση ορίζεται η συμβολή ενός έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιλαμβάνει: ειδικευμένο παιδίατρο, εκπαιδευτικό ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή και κατά περίπτωση και άλλους ειδικούς που θα εκτιμήσουν προσεκτικά τις ικανότητες και τις αδυναμίες του παιδιού με μία σειρά ειδικών διαγνωστικών εργαλείων και δοκιμασιών (τυπικών ή άτυπων), προκειμένου να διαπιστώσουν την αιτία, καθώς και το είδος των μαθησιακών δυσκολιών του κάθε παιδιού.
Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση, καθώς και επισκόπηση των υπάρχοντων αξιολογικών εργαλείων, θα υπάρξουν σε επόμενο άρθρο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: