Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Ποια είναι η αιτία ύπαρξης των μαθησιακών δυσκολιών;

Είναι γενικά διαπιστωμένο μέσα από πλήθος ερευνών, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, πως οι Μαθησιακές Δυσκολίες οφείλονται σε νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει θεμελιακές λειτουργίες της μάθησης.

Παρατηρούνται σε παιδιά με κανονική ή και ανώτερη νοημοσύνη που φοιτούν σε κανονικά σχολεία.

Τα είδη των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι δύο:

Α. Οι Γενικές (συνήθως δευτερογενείς – εξωγενείς, περιβαλλοντικής αιτιολογίας) στις οποίες το παιδί υστερεί σε όλα τα είδη μαθημάτων και σε όλες τις συνθήκες, (π.χ. στη γλώσσα και στα μαθηματικά, στα γραπτά και στα προφορικά).

Β. Οι Ειδικές (πρωτογενείς, βιολογικής αιτιολογίας), στις οποίες το παιδί υστερεί μόνο σε ορισμένα είδη μαθημάτων (π.χ. στα γλωσσικά μαθήματα), ενώ σε άλλα μπορεί να έχει ικανοποιητικές έως και εξαιρετικές επιδόσεις και να υστερεί μόνο σε ορισμένες μόνον συνθήκες (π.χ. μόνο στα γραπτά).

Ωστόσο, υπάρχουν και παιδιά με ίδιες ή παρόμοιες μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες οφείλονται σε διάφορα βιολογικά και εκπαιδευτικά αίτια όπως:

1. σε χαμηλή νοημοσύνη

2. σε σοβαρές αισθησιακές διαταραχές κυρίως της όρασης, της ακοής και της κινητικότητας

3. σε δυσμενές οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που εμποδίζει την απόκτηση νέων γνώσεων από το παιδί

4. σε ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση π.χ. συχνές απουσίες πάνω από 10% διδακτικές ημέρες του σχολικού έτους ή συχνές αλλαγές σχολείου πάνω από 2 φορές το χρόνο

5. σε διαταραχές του προφορικού λόγου (κατά κανόνα, τα παιδιά που έχουν προβλήματα στον προφορικό τους λόγο , τα μεταφέρουν και στο γραπτό )

Σε επόμενα άρθρα θα αναφερθούμε στην αξιολόγηση και διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών, στοιχεία ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος και αποτελεσματικής παρέμβασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: