Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ


Οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται – από το Νηπιαγωγείο, αλλά γίνονται περισσότερο αντιληπτές κυρίως στην Α’ (ή και στη Β’) Δημοτικού. Ουσιαστικά, αποτελούν και εκφράζονται ως δυσκολία ενός παιδιού στο να ακούει, να μιλάει, να σκέφτεται, να γράφει, να διαβάζει, να ορθογραφεί ή να λύνει πράξεις. Κάτω από την «ομπρέλα» του γενικού όρου «Μαθησιακές Δυσκολίες» βρίσκονται οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως η Δυσλεξία, η Δυσγραφία, η Δυσορθογραφία, η Δυσαριθμησία, κ.ά.

Σημ.: Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η πραγματική δυσκολία υπάρχει όταν εμφανίζει πλήθος από τα παρακάτω συμπτώματα και για μεγάλο και σταθερό χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ

 • Γράφει "καθρεφτικά " (π.χ 3 αντί ε, 9 αντί Ρ, κλπ.).
 • Μπερδεύει γράμματα (π.χ."βελφίνι" αντί "δελφίνι").
 • Παραλείπει γράμματα (π.χ."κρεκα" αντί "καρέκλα").
 • Παραλείπει, μεταθέτει ή επαναλαμβάνει συλλαβές.
 • Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
 • Έχει δυσανάγνωστο γράψιμο.
 • Γράφει αργά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 • Διαβάζει συλλαβιστά, με μονότονη φωνή
 • Διαβάζει άλλη λέξη αντί αυτής που πρέπει.(π.χ πετράζι" αντί για "τραπέζι", "μαύρος" αντί "σκοτεινός", "στρατηγός" αντί "στρατιώτης").
 • Παραλείπει λέξεις ή γράμματα.
 • Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

 • Εμφανίζει ασυνταξία στο κείμενό του.
 • Χρησιμοποιεί φτωχό λεξιλόγιο.
 • Δεν ακολουθεί κάποια "λογική σειρά" σε αυτά που γράφει.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης σε κείμενο που το ίδιο το παιδί έχει διαβάσει.
 • Δυσκολεύεται να αποδώσει προφορικά ένα κείμενο.
 • Στην προσπάθειά του να ανακαλέσει από μνήμης ένα κείμενο παραθέτει πληροφορίες τυχαία, χωρίς να τηρείται η χρονική σειρά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Μπερδεύει τα σύμβολα/πρόσημα (+, -, κλπ).
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ζητά ένα πρόβλημα (εκφώνηση) και να το λύσει.
 • Δυσκολεύεται να θυμηθεί την σειρά των βημάτων που απαιτούνται για να γίνει μία πράξη

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 • Αποθαρρύνεται εύκολα.
 • Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα την αρνητική τοποθέτηση προς το σχολείο και τη μάθηση.
 • Παρουσιάζει υπερευαισθησία στην κριτική.

Εκτός από τα παραπάνω όμως, είναι πιθανό να παρουσιάζονται συμπτώματα και σε άλλους τομείς, οι οποίοι επηρεάζουν την ικανότητα μάθησης του παιδιού, όπως:

• Δυσκολία συγκέντρωσης και έλλειψη προσοχής.

• Υπερκινητικότητα.

• Δυσκολίες στη μνήμη.

• Δυσκολία στην ταξινόμηση, αποθήκευση και οργάνωση πληροφοριών.

• Αποδιοργάνωση σε ατμόσφαιρα άγχους και έντασης.

• Δυσκολία στο να ακολουθεί περίπλοκες οδηγίες.

• Δυσκολίες συντονισμού των χεριών.

• Δυσκολία στην κατανόηση εννοιών ή λέξεων.

• Δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο.

• Δυσκολία στην αντίληψη χρονικών αλληλουχιών (π.χ στη σειρά των ημερών, μηνών, στην εκμάθηση της ώρας κ.τ.λ).

Σε επόμενο άρθρο, θα αναφερθούμε στην αιτία ύπαρξης των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και στη διάγνωσή τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: