Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Άκου και δείξε !

     Όταν διδάσκουμε παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας, με ή χωρίς αναπηρία, η διδασκαλία μας περιλαμβάνει συνήθως πληθώρα δραστηριοτήτων και εμπειριών, με στόχο να βοηθηθεί το παιδί ως προς την απόκτηση ακουστικής, λεκτικής, αναγνωστικής ετοιμότητας - δεξιότητες οι οποίες θα οδηγήσουν στην αναδυόμενη γραφή και ανάγνωση.
     Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού θα πρέπει να ενθαρρύνεται από δραστηριότητες που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ακουστική ευαισθητοποίηση - διάκριση, την προφορική επικοινωνία, τη σωστή σύνταξη και την κατανόηση των εννοιών.

         Η ακουστική μνήμη, δηλαδή η ικανότητα αναγνώρισης και προσδιορισμού της ταυτότητας των ήχων, καθώς και η ικανότητα εύρεσης ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στους ήχους, είναι μια βασική και πολύτιμη δεξιότητα, η οποία μέσα από συχνή εξάσκηση μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στην προσέγγιση/επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.
        Μια δραστηριότητα που εξασκεί τη ακουστική μνήμη είναι το "Άκου και δείξε!". Σε παραλλαγή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δραστηριότητα "Άκου και Βάλε σε σειρά!".

Στο τέλος της ανάρτησης, σας έχω παραθέσει δύο αρχεία: Ένα με εικόνες και ένα δεύτερο με ήχους. Μέσα στο αρχείο με τις εικόνες σας έχω και τις οδηγίες της δραστηριότητας, καθώς μια μικρή περιγραφή της παραλλαγής.

------------------------------------------------------------------------

(Για τις εικόνες και την περιγραφή)


(Για το σετ των ήχων)

------------------------------------------------------------------------

Τα παραπάνω αρχεία είναι ελεύθερα και προσβάσιμα από όλους, χωρίς να χρειάζεται να έχετε λογαριασμό. Ακολουθήστε τη συνήθη διαδικασία download - αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να το λύσουμε άμεσα :)

Δεν υπάρχουν σχόλια: