Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Συνέδριο 1-3 Δεκέμβρη από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος

Θέμα Συνεδρίου: "Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία"

Διοργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος

1-3 Δεκεμβρίου 2011, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στόχος του Συνεδρίου είναι να δώσει την ευκαιρία σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς να προβάλουν προβληματισμούς και ερευνητικά δεδομένα με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την επιστημονική εμβάθυνση σε ένα θέμα με πολλές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

- Θεσμικό, φιλοσοφικό και ιστορικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- Ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- Προγράμματα εκπαίδευσης και μέθοδοι διδασκαλίας
- Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο
- Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- Κοινωνικές και συναισθηματικές παράμετροι στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- Επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- Συνεργασία σχολείου - οικογένειας - κοινότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια: