Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Έκθεση χειροποίητου κοσμήματος...

...διοργανώνεται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση "ΔΡΩ"στις 17, 18 και 19 Ιουνίου 2011 στον Πολυχώρο "Κιβωτός" (Αιτωλίας 3 και Μεσογείων) στους Αμπελόκηπους.

Η αφίσα της έκθεσης


Λίγες πληροφορίες για τη ΜΚΟ "Δρω":


Η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ανάπτυξης της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων «ΔΡΩ» ιδρύθηκε το Μάιο 2006 και ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία της στις 18 Δεκεμβρίου 2006, με ημερίδα παρουσίασης των σκοπών, προσεχών δραστηριοτήτων και συνεργατών της.

Στόχος της «ΔΡΩ» είναι η ανάδειξη της προσωπικής αξίας και η δημιουργία συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμποδιζόμενων ατόμων, βασιζόμενη σε θεσπισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της συλλογικής και οργανωμένης προσπάθειας, με σεβασμό στην ατομικότητα και ιδιαιτερότητα, με πλαίσιο την ενδυνάμωση και την παροχή ευκαιριών, μέσα από τις οποίες το άτομο θα μπορεί να επιλέξει ελεύθερα. Η ποιότητα ζωής θα βελτιωθεί μέσω της συνειδητής ένταξης του ατόμου στο κοινωνικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της κοινωνίας αλλά και το υπάρχον πολιτικό και πολιτειακό σύστημα, μέσα από τη συνεργασία για την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων, μέσων μια μεθόδων μεταξύ εξειδικευμένων ατόμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το όραμα της «ΔΡΩ» είναι μια κοινωνία με σεβασμό στα εμποδιζόμενα άτομα, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους και θα τους δίνει ίσες ευκαιρίες σε κάθε επίπεδο της ζωής του τόπου μας. Επίσης, η «ΔΡΩ» απευθύνεται σε κάθε άτομο του συγγενικού, επαγγελματικού ή ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος των ατόμων αυτών, το οποίο θέλει να προωθήσει τους σκοπούς της εταιρίας. Οι σκοποί της εταιρίας είναι αποκλειστικά κοινωφελείς, πνευματικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί και καλλιτεχνικοί και σχετίζονται με τα εμποδιζόμενα άτομα κάθε ηλικίας, φύλου και φυλής.

Η «ΔΡΩ» αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και οργανώνει δραστηριότητες με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων στις κοινωνικές δομές. Δημιουργεί νέες μεθόδους και εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών (εκπαιδευτική, επαγγελματική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, αθλητική) σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η «ΔΡΩ» απαρτίζεται από μία ομάδα ανθρώπων με κοινό σημείο την ευαισθησία απέναντι στα εμποδιζόμενα άτομα και τα μέλη του περιβάλλοντός τους, ως προς τα προβλήματα που δημιουργούνται σε επίπεδο προσωπικό, εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό, και πλαισιώνεται από άτομα με ενεργό δράση στην ελληνική κοινότητα των Κωφών.

(Πηγή: anthropos.gr)

Επισκεφθείτε και την επίσημη ομάδα της ΜΚΟ "Δρω" στο Facebook: http://en-gb.facebook.com/mkodrw


Δεν υπάρχουν σχόλια: