Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

3ο Συνέδριο ΕΨΥΠΕΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΕΨΥΠΕΑ

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές - Μεσολόγγι

3ο Συνέδριο 1η Ανακοίνωση

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

Αμφιθέατρο Νομαρχιακού Μεγάρου Αιτωλοακαρνανίας

Ι. Π. Μεσολογγίου

Πληροφορίες: Γραμματεία Κέντρου Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές

Κ. Τζαβέλα 12, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι τηλ.: 26310.55661 fax: 26310.55615

www.epsypea.gr e-mail: epsypea1@otenet.gr Β. Αρτίκος

Στόχοι συνεδρίου

Ανασκόπηση της νέας γνώσης για την αιτιολογία και την παθογένεια των διαταραχών

του αυτιστικού φάσματος. Ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών προ-

γραμμάτων. Παρουσίαση θεραπευτικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Συμβου-

λευτική εργασία με γονείς. Προσπάθειες για την ανάπτυξη υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Απευθύνεται:

Σε γονείς, σε θεραπευτές κάθε ειδικότητας που εργάζονται με παιδιά στο φάσμα του αυ-

τισμού (παιδοψυχιάτρους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, λογοπεδικούς - λο-

γοθεραπευτές, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς), σε φοιτητές,

και σε όσους ενδιαφέρονται για τον αυτισμό.

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κωτσόπουλος Σ.

Βογινδρούκας Ι.

Γενά Α.

Διαμαντόπουλος Ν.

Καραντάνος Γ.

Κατριβάνου Α.

Κολαϊτης Γ.

Κουμούλα Α.

Κωτσοπούλου Α.

Μητσάκου Α.

Οικονόμου Αλ.

Παπαγεωργίου Β.

Παπανικολάου Α.

Φρανσίς Κ.

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Τουλιάτος Γ.

Γαστεράτος Α.

Γεωργίου Α.

Γυφτογιάννη Κ.

Γυφτογιάννη Μ.

Κολοσιώνη Δ.

Κωνσταντινoπούλου Ε.

Παπαδάκη Ερμ.

Σιάχου Α.

Τρούπου Αντ.

Φλώρου Ειρ.

Θεματικές Ενότητες

Η γενετική των αυτιστικών διαταραχών και συμβουλευτική με γονείς

Νέα γνώση στη νευροβιολογία

Αποτελεσματικότητα θεραπευτικών προγραμμάτων

Ολοκληρωμένα θεραπευτικά προγράμματα προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα

Οργάνωση και δομή Κέντρων Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οι γονείς του παιδιού με αυτιστική διαταραχή

Σύλλογοι γονέων - ανάπτυξη υπηρεσιών για το παιδί με αυτιστική διαταραχή

Το πρόβλημα του αυτισμού στην Ελληνική κοινωνία

Υποβολή εργασιών

Οι σύνεδροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα με προφο-

ρική ή αναρτημένη ανακοίνωση καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας

τους (έως 300 λέξεις) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: epsypea1@otenet.gr μέχρι τις

30 Σεπτεμβρίου 2011. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή

και το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό στον ενδιαφερόμενο εισηγητή έγκαιρα. Προϋπόθεση

για την υποβολή ανακοινώσεων αποτελεί η κατάθεση του ποσού συμμετοχής από τον ει-

σηγητή. Δεδομένου ότι οι Περιλήψεις των Εργασιών θα συμπεριληφθούν στο Τελικό Πρό-

γραμμα-Βιβλίο Περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί παρακαλούνται οι

συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

1. Το κείμενο να είναι δακτυλογραφημένο σε μορφή Word (doc) συμβατό σε περιβάλλον

Microsoft Office 2003 με χαρακτήρες 12 cpi και γραμματοσειρά Arial Narrow.

2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

3. Να αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., e-mail),

η ιδιότητα, τα στοιχεία του εργασιακού χώρου.

4. Να δηλωθεί η προτίμηση του τρόπου παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη).

5. Αν η προφορική ανακοίνωση περιλαμβάνει και προβολή video παρακαλείσθε να το αναφέρετε.

6. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για «τραπέζι» ή «workshop» είναι απαραίτητη

ολοκληρωμένη πρόταση με παρουσιαστές και περιλήψεις.


Κόστος συμμετοχής

Εγγραφή έως 12 Οκτωβρίου 2011: € 50.00 για όλες τις κατηγορίες.

Σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις 12 Οκτωβρίου τα χρήματα δεν θα επιστρέφονται.

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος

- Έντυπο υλικό του Συνεδρίου

- Καφές, αναψυκτικά

- Ελαφρύ γεύμα κατά τις μεσημβρινές διακοπές

- Πιστοποιητικό παρακολούθησης

- Πολιτιστική εκδήλωση

Η κατάθεση του ποσού συμμετοχής θα είναι ονομαστική στην:

Eurobank - Αρ. Λογ/σμου 0026 0155 180 2000 44448.

Σε περίπτωση που επιθυμείται να καταβάλετε την συμμετοχή σας ηλεκτρονικά

ο αριθμός λογαριασμού IBAN στην Eurobank είναι

GR 69026 0155 0000 180 2000 44448.

Παρακαλούμε η Απόδειξη Κατάθεσης (φωτοτυπία) μαζί με το Δελτίο Εγγραφής

Συνέδρου να αποσταλούν με fax (26310 55615) ή με e-mail (epsypea1@otenet.gr)

ΔΙΑΜΟΝΗ

HOTEL THEOXENIA

Τουρλίδος 2 (λιμάνι), Μεσολόγγι • Τηλ. 26310-28098, 23303, 22493, 55598

Μονόκλινο € 45,00 με πρωινό • Δίκλινο € 55,00 με πρωινό • Τρίκλινο € 65,00 με πρωινό

2. HOTEL LIBERTY

Ηρώων Πολυτεχνείου 41, Μεσολόγγι • Τηλ. 26310-28089, 28050, 24560, 24831

Μονόκλινο € 30,00 με πρωινό, € 25,00 χωρίς πρωινό

Δίκλινο € 50,00 με πρωινό, € 40,00 χωρίς πρωινό

Τρίκλινο € 65,00 με πρωινό, 50,00 χωρίς πρωινό

3. HOTEL AVRA

Χαρ. Τρικούπη 1 (κεντρική πλατεία), Μεσολόγγι• Τηλ. 26310-22284, 25284

Μονόκλινο € 35,00 • Δίκλινο € 45,00 • Τρίκλινο € 55,00


Για το Δελτίο Εγγραφής επικοινωνήστε με την:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΕΨΥΠΕΑ

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές

Κ. Τζαβέλα 12, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι

τηλ.: 26310.55661 fax: 26310.55615 e-mail: epsypea1@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: