Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού – Εξελιγμένα Θεραπευτικά Προγράμματα & Παρεμβάσεις

6-8 Μαϊου 2011, Αθήνα

Εισηγήτρια: Isabelle Hénault, Ψυχολόγος - Ph.D.
Επιστημονικά Υπεύθυνη-Συντονίστρια: Βάγια Παπαγεωργίου - Παιδοψυχίατρος

Παρασκευή 6 Μαϊου 2011
08.30 - 09.00
Εγγραφές- Παραλαβή Συνεδριακού Υλικού
09.00 - 09.15
Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων. Εισαγωγή
09.15 - 10.30
Απόκλιση την κοινωνική συνδιαλλαγή - αιτιολογία, χαρακτηριστικά,
Δοκιμασίες αξιολόγησης και εργαλεία παρατήρησης
10.30 - 11.00
Διάλειμμα
11.00 - 12.15
Δοκιμασίες αξιολόγησης και δραστηριότητες από το Πρόγραμμα
Εξερεύνησης Θετικών Συναισθημάτων των Attwood & Garnett
12.15 - 13.15
Μεσημβρινή Διακοπή
13.15 - 14.30
Δραστηριότητες από το Πρόγραμμα Εξερεύνησης Θετικών
Συναισθημάτων Attwood & Garnett
14.30 - 15.00
Διάλειμμα
15.00 - 16.30
Ομάδα Εργασίας – Συζήτηση


Σάββατο 7 Μαϊου 2011
09.00 - 10.30
Χαρακτηριστικά των κοριτσιών με ΔΑΔ-Σύνδρομο Asperger
10.30 - 11.00
Διάλειμμα
11.00 - 12.15
Διαγνωστικά ερωτηματολόγια, εργαλεία, και πίνακες παρατήρησης
12.15 - 13.15
Μεσημβρινή Διακοπή
13.15 - 14.30
Συνοσηρότητα, διπλή διάγνωση και νέα ερευνητικά δεδομένα
14.30 - 15.00
Διάλειμμα
15.00 - 16.30
Temple Grandin – βίντεο και παρουσίαση περιστατικών
Κυριακή 8 Μαϊου 2011
09.00 - 10.30
Παρουσίαση περιστατικών από τους συμμετέχοντες
10.30 - 11.00
Διάλειμμα
11.00 - 12.15
Συζήτηση στρατηγικών και προηγμένο υλικό διαχείρισης συναισθημάτων,
Κοινωνικές δεξιότητες, σχολείο και εργασία
12.15 - 13.15
Μεσημβρινή Διακοπή
13.15 - 14.30
Παρουσίαση περιστατικών από τους συμμετέχοντες, στρατηγικές και
συζήτηση
14.30 - 15.00
Διάλειμμα
15.00 - 16.30
Ενήλικες με Σύνδρομο Asperger: Στενές σχέσεις, σεξουαλικότητα και
θεραπεία – Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα


(Πηγή: diaskepsis.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: