Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Θα "δουν" για πρώτη φορά τη Ροτόντα..


Ονειρο χειροπιαστό θα γίνει για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης η Ροτόντα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και καλοδιατηρηµένα µνηµεία της Θεσσαλονίκης που χτίστηκε περί το 300 μ.Χ. Μόλις ο επισκέπτης θα πλησιάζει το µνηµείο, ένα ηχητικό µήνυµα θα φτάνει στο κινητό του τηλέφωνο µε τη βοήθεια δυο µικρών κεραιών που θα τοποθετηθούν στο κτίριο, που έχτισε ο Γαλέριος κατά µία εκδοχή για µαυσωλείο του. Ενας µικρός σέρβερ βάρους µόλις 25 εκ. και βάρους 100 γραµ.

θα περιέχει την πληροφορία και µέσω των δύο κεραιών θα τη µεταδίδει. Επειδή όµως µία εικόνα ισοδυναµεί µε χίλιες λέξεις, οι επισκέπτες µε προβλήµατα όρασης θα έχουν την ευκαιρία να «δουν» το µνηµείο, που στους 16 αιώνες ζωής του λειτούργησε ως ρωµαϊκός και χριστιανικός ναός και ως τζαµί (τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως µουσείο, αν και έχουν υπάρξει αντίθετες γνώµες που θέλουν την επαναλειτουργία της ως χριστιανικού ναού) ψηλαφώντας µοντέλα του κτιρίου ώστε να κατανοούν την ιδιαιτερότητα της µορφής του και τα χαρακτηριστικά του.

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια και το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, είναι πιλοτικό και από τα αποτελέσµατα θα κριθεί αν θα συνεχιστεί και σε άλλα βυζαντινά µνηµεία της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: